Nyelvjárási szövegek Vöő István gyűjtéséből

Felsőtorja
Cófalva
Csomakőrös 1.
Csomakőrös 2.
Hodgya
Etéd
Kápolnásfalu
Hidas
Alsójára
Rév
Zilah
Szilágysomlyó
Nagyvárad
Szilsárkány
Kemence
Nagyoroszi 1.
Nagyoroszi 2.
Szegvár
Tápé
A teljes hanganyag meghallgatása

Rév (mezõségi nyelvjárás, Sebes-Körös völgyi tájszólás)

A magnófelvételt készítette: Vöõ István 1961-ben.

Adatközlõ: Halász János, 51 éves.

Lejegyezte: Vöõ István.

Szinkronizálta: Gál Noémi

A szinkronizálást ellenõrizte: Vargha Fruzsina Sára

***/

ÈËty korsonak az elkíÐszülëÏseÈ. ÈFelüttyük a rögötÈ Èa koronktánygyëÏrraÈ, ÈhejreszoríttyukÈ, Èëty kis fadarab´al lëvëszük a korso rostájátÈ. ÈAzutån csinálunk ëty kis mëØnyiséÏgbül nyakotÈ, Èaszt is levágjuk ëk kis fadarab´alÈ. ÈTovábÈ ÈfölhúzzukÈ ÈcsõübeÈ, Èa fakéssal kíalakityuk kerekreÈ. ÈMikor megvan az alakjaÈ, Èfölvö§szük a nyaknakvalóuÈéis ráragasztyukÈ. ÈAbbul a kis menyisiÐg agyagbulÈ Èkihúzzuk a nyakotÈ. ÈMikor a nyak elkészültÈ, ÈfölvëØszünk ëty pici kis agyagboÏl ëcs csörgõütÈ, ÈbeledobjukÈ, Èakkor a roståt ellapisittyukÈ Èszéipen, körömhëggyel beleeresztyükÈ, Èa fakéisnak a sarkåval beleragasztyukÈ, Ès onnan továp húzzuk az ivoukánakvalójátÈ. ÈMikor elkéiszült az ívókának-valóuÈ, ÈelõüvëØszük a csipõübûrtÈ Èéis kicsipö§bûrözzükÈ. ÈBelehajtyuk a zivókájåtÈ, ÈösszeragasztyukÈ Èéis a szellö´ktülÈ csinálunk ëgy jukat, hogy jöjjön ki, hogy në has´aggyon kiÈ.

{-1 ÈMi jöjjön kiÈ?}

ÈA szél, szellõüÈ. ÈEl van kéiÌszülve, elö´vëszük aÈ ÈacélmeccûÐtÈ, ÈlëÏva´gjukÈ. ÈLeϵveszükÈ, Èszéipen kiviszük a napraÈ. ÈSowåny agyagbul húzunk neki filetÈ Èaz ujunk kösztÈ, Èszéipen ráragasztyukÈ; Èa roståt pedig ëgyÔ fa jugalovalÈ | Èjukakat csinálunk ráÈ. ÈEvel elkëÏszült a korso´È. ÈA fehíÐredin pedig elkëÏ´szülëÏseÈ Ècsinálunk korsóutÈ, ÈkantåtÈ, ÈfazekatÈ, ÈtejesköcsögötÈ, ÈtálatÈ, Èasztat kivirágozukÈ Èfekete festéikelÈ. ÈA fe´stéÏikët mëgdarájjukÈ, ÈátszûrjükÈ. ÈEÏggy ökörszarvnak a hegyébül csinálunk szarutÈ, Èety tyúktolnak a hegyéd beledugjukÈ, Èbeletõüttyük a festéi<kët>È [...] Èfe´lveszük a kantåt az ölüngbeÈ, Èszéipem vele megvirågozukÈ.

ÈMire meg vam virågozvaÈ, Èúgy mind a zomåncozsd berakjuk a katlambaÈ. ÈAz a festéÏk ráéÏgÈ Èéisz széÏp fekete virågok vaty pedik piros virágokalÈ Èki fogjuk vöni a katlambulÈ. ÈI´ty kéÏszül a fehéredin´È.