MNyA. + RMNyA.

Kocsis Zsuzsanna – Vargha Fruzsina Sára: A MNyA. és a RMNyA. integrált dialektometriai elemzése. 6. Dialektológiai Szimpozion, 2015. szeptember 3.

Vargha Fruzsina Sára: A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata. Magyar Nyelv 112, 2016. 151–162.Diaképek | Tanulmány

Vargha Fruzsina Sára: Atlaszintegrálás és kvantitatív adatelemzés. In: Bárth János – Bodó Csanád – Kocsis Zsuzsanna (szerk.) A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK, Budapest, 2015. 242–249.

Vargha Fruzsina Sára: Lexikai, fonológiai, fonetikai stabilitás (és relevancia) a magyar nyelvjárásokban. In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla szerk. Nyelvelmélet és dialektológai 3. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Budapest–Piliscsaba, 2015. 243–261.