MNyA. + RMNyA.

Vargha Fruzsina Sára 2017. A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatati. Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Kocsis Zsuzsanna – Vargha Fruzsina Sára 2016. A MNyA. és a RMNyA. integrált dialektometriai elemzése. In: Czetter Ibolya, Hajba Renáta, Tóth Péter (szerk.) VI. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 2015. szeptember 2–4. Szombathely; Nyitra: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központját; Nyitrai Kon-stantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, 193–207.

Bodó Csanád – Vargha Fruzsina Sára 2016. Román kölcsönszói hatások A moldvai csángó nyelvjárás atlasza nyelvi hasonlósági viszonyaiban. In: Czetter Ibolya, Hajba Renáta, Tóth Péter (szerk.) VI. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 2015. szeptember 2–4. Szombathely; Nyitra: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központját; Nyitrai Kon-stantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, 167-178.

Kocsis Zsuzsanna – Vargha Fruzsina Sára: A MNyA. és a RMNyA. integrált dialektometriai elemzése. Előadás, 6. Dialektológiai Szimpozion, 2015. szeptember 3.

Vargha Fruzsina Sára: A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata. Magyar Nyelv 112, 2016. 151–162.Diaképek | Tanulmány

Vargha Fruzsina Sára: Atlaszintegrálás és kvantitatív adatelemzés. In: Bárth János – Bodó Csanád – Kocsis Zsuzsanna (szerk.) A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK, Budapest, 2015. 242–249.

Vargha Fruzsina Sára: Lexikai, fonológiai, fonetikai stabilitás (és relevancia) a magyar nyelvjárásokban. In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla szerk. Nyelvelmélet és dialektológai 3. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Budapest–Piliscsaba, 2015. 243–261.